I Bezpieczeństwo

1. Wszystkie dane przesyłane przez Klientów związane ze składaniem zamówień, są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych]. Dane te nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień.

2. Kupujący ma na żądanie pełne prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych z bazy firmy MKWOODLAND Marcin Krętowski zgodnie z ustawą „ o świadczeniu usług drogą elektroniczną „ z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

3. Złożenie zamówienia w firmie MKWOODLAND Marcin Krętowski oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Po realizacji dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję Klienta. Powyższą dyspozycję należy wysłać na adres e-mail:
info@mkwoodland.com ,

lub pocztą na adres firmy:
MKWOODLAND Marcin Krętowski
ulica Daleka 7/ 4, 15- 037 Białystok

4. W sytuacji jeśli klient nie zadysponuje usunięcia swoich danych osobowych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub przesłania dyspozycji usunięcia danych.

II Zasady zamawiania

1. Siedziba firmy MKWOODLAND Marcin Krętowski znajduje się w Białymstoku przy ulicy
Daleka 7/ 4, 15- 037 Białystok,
NIP 966- 145- 74- 22 oraz REGON 200250417.

2. Klient składając zamówienie potwierdza iż zapoznał się
z treścią Regulaminu Firmy oraz zaakceptował zawarte w nim postanowienia.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu przez cały rok na adres mailowy info@mkwoodland.com.

4. Składający zamówienie jest obowiązany do przesłania pełnych informacji dotyczących danych osobowych, adresowych oraz kontaktowych, zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, otrzyma on e- mail potwierdzający przyjęte zamówienie. Firma MKWOODLAND Marcin Krętowski zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji.

6. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

7. Ceny towarów znajdujące się w ofercie Firmy MKWOODLAND są cenami brutto ( zawierają podatek VAT) i są wyrażone
w złotych polskich. Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.

8. MKWOODLAND Marcin Krętowski zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzania.

9. MKWOODLAND Marcin Krętowski zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie firmy, bez uprzedzenia.

10. Każda transakcja zawarta w firmie MKWOODLAND Marcin Krętowski potwierdzana jest wystawionym rachunkiem.

11. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru lub przelewem na konto firmy MKWOODLAND Marcin Krętowski.

12. W przypadku gdy zamówienie składa się z kilku towarów mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez firmę MKWOODLAND Marcin Krętowski ostatniego elementu zamówienia, chyba że strony uzgodnią inaczej.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia
2 lutego 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

14. Firma MKWOODLAND Marcin Krętowski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzania.

III Wysyłka i reklamacja

1. Firma MKWOODLAND Marcin Krętowski wysyła zamówione produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. W momencie odbioru przesyłki kurierskiej odbiorca winien sprawdzić czy opakowanie z towarem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub
w widoczny sposób uszkodzona należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (druk reklamacyjny- posiada go kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się z firma MKWOODLAND Marcin Krętowski.

3. Po odbiorze nieuszkodzonej przesyłki należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy zamówiony towar nie jest uszkodzony. W razie konieczności należy spisać protokół
i natychmiast skontaktować się z firmą MKWOODLAND Marcin Krętowski. Protokół reklamacji spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji. Druk protokołu posiada przy sobie kurier firmy przewozowej.

4. W sytuacji gdy paczka nie posiada żadnych zewnętrznych uszkodzeń a zawiera uszkodzone produkty należy zwrócić ją kurierowi w celu odesłania jej do firmy MKWOODLAND,
w przeciwnym razie reklamacja nie zostanie uwzględniona.

5. Przesyłki wysyłane przez firmę MKWOODLAND Marcin Krętowski są starannie pakowane oraz zabezpieczane.

6. W przypadku płatności za przesyłkę za pobraniem, dowodem wpłaty jest podpisany przez przewoźnika list przewozowy.

7. W przypadku reklamacji reklamowany towar należy zapakować
w oryginalne opakowanie łącznie ze wszystkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (kable, żarówki, instrukcje)
i odesłać na własny koszt do firmy MKWOODLAND Marcin Krętowski. W przypadku braku oryginalnego opakowania lub innych elementów firma MKWOODLAND Marcin Krętowski może odmówić uwzględnienia reklamacji i zastrzega sobie prawo do odesłania reklamowanych elementów do Klienta na jego koszt.

8. Do reklamacji produktu reklamowanego należy dołączyć kopię dowodu zakupu (rachunek lub fakturę VAT) oraz opis problemu.

9. Adres wysyłki dla reklamowanego produktu:
MKWOODLAND Marcin Krętowski
Ul. Daleka 7 / 4
15- 037 Białystok

11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

13. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem że jest nie uszkodzony i oryginalnie zapakowany oraz nie nosi śladów eksploatacji.

14. Anulowanie zamówienia jest możliwe tylko po telefonicznym potwierdzeniu otrzymania wiadomości przez Firmę. W innym przypadku Klient zostanie obciążony podwójnymi kosztami związanymi z przesyłką : z firmy do Klienta i od Klienta do firmy.

15. Firma MKWOODLAND Marcin Krętowski nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

IV Prawa autorskie serwisu MKWoodland

1. Wszelkie prawa do niniejszej witryny i zamieszczonych na niej materiałów są zastrzeżone.

2. Wszelkie formy wykorzystania, kopiowania, reprodukcji oraz rozpowszechniania w dowolnej postaci, zarówno całości, jak
i fragmentów tekstów czy zdjęć zamieszczonych na stronie www.mkwoodland.com wymagają uprzedniej zgody Administratora możliwej do uzyskania pod adresem e-mail: info@mkwoodland.com.

3. Copyright © 2009-2010 MKWoodland Marcin Kretowski.
All rights reserved.

 

powrót na górę strony

 

O firmieLampy stojąceLampy wisząceKinkietyTwoja lampaRegulaminSklepKontakt